top.shtml
                                             
Logo
      

meny.shtml Tilbake til hovedsida
Fakta om Islandshesten
Avl og opdrett
Hester til salgs
Hest på fôr
Hovslager
Hestetransport
Kurs
Hesteutstyrsbutikk
Baneanlegg
Ridehall
Stallplass
Dagstur
2 timers ridetur
Villingur islandshestforening

Selskapslokale
Kennel
Garden
Kart
Om oss
Aktivitetsoversikt
Påmelding

Kontakt oss

Postadresse:
Espedalsvegen 174
Fossanmoen
4110 Forsand
Norge

Telefoner:
Perly: 99430829
Torstein: 90986637                               
           

Hest "på fôr"

Dersom du har lyst på hest men ikkje har anledning til å kjøpe, har du mulighet for å ha hest "på fôr" for ein lengre periode om gongen.

Å ha hest "på fôr" vil seie at du "leiger" ein hest av oss som du kan bruke akkurat som om det var din eigen, og også tar ansvaret for som om det var din eigen.

Me skriv ein kontrakt som viser kva tidsrom avtalen varer og kva rettar og plikter du som "leigetakar" har.

I utgangspunktet er dette tilbodet gratis, men me krev eit depositum som blir delvis tilbakebetalt etter avtaletida for å unngå useriøse "leigetakarar"
I og med at du får alt ansvaret for hesten i denne tida vil det kome utgifter til fôring, stallplass, skoing osv.

Mange har opp gjennom åra nytta seg av dette tilbodet og etter avtaletida gjort seg opp ei meining om dei ville gå til innkjøp av hest eller ikkje. Andre har bare lyst å prøve ein sesong.

Ring, eller fyll ut
kontaktsjema og send det til oss viss du er interisert i å ha hest "på fôr"