top.shtml
                                             
Logo
      

klatremeny.shtml Tilbake til startsida
Klatresenter
Bratt kort
Kiosk
Overnatting
Klatreklubb
Selskapslokale
Kennel
Garden
Kart
Om oss
Aktivitetsoversikt
Booking

Kontakt oss


Postadresse:
Espedalsvegen 174
Fossanmoen
4110 Forsand
Norge

Telefon:
90986637


                  

Klatresenter
klatreforbundets logoHva er Bratt kort?

Bratt kort er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg.  Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten på slike anlegg. 

Ved å ta Bratt kort kan klatrerne dokumentere at de har skaffet seg nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne bruke klatreveggene på en sikker måte.  Veggeierne på sin side får gjennom kortet en undertegnet forsikring om at brukerne kjenner til og har akseptert ansvarsforholdene ved å bruke anlegget. 

Bratt kort er innført av Norges klatreforbund i samarbeid med klatrevegger over hele landet.  Kortet utstedes til brukerne på grunnlag av en ferdighetsprøve. Det skal signeres og kan ikke overdras til andre.  Bratt kort gjelder (sammen med betalt billett) som adgangsbevis ved alle klatreanlegg som deltar i ordningen.

Under menyvalgene å ta Bratt kort og å utstede Bratt kort vil du finne all relevant informasjon om ordningen, for henholdsvis klatrere og veggeiere/-drivere.

Hvorfor Bratt kort?

Inneklatring foregår i et miljø der faren for ulykker er stor. Klatrerne beveger seg høyt over golvet, og sikkerheten er helt avhengig av en sikrer som både er dyktig nok og 100 % påpasselig.  Med stor aktivitet i klatrerommet er det lett å bli distrahert, og det skal lite til for å gjøre feil.  Erfaringene viser da også at det skjer en del ulykker.  De aller fleste av dem er knyttet til klatrernes sikringsarbeid, og oftest skyldes de uoppmerksomhet, manglende kameratsjekk, dårlig kommunikasjon mellom sikrer og klatrer eller svakt sikringshåndverk.

Bratt kort er et virkemiddel for å sikre at brukerne av klatreanlegg har forutsetningene i orden for å unngå ulykker. Virkemidlet legger hovedvekten på den personen som er viktigst for sikkerheten: den som sikrer.  Samtidig skal kortet bidra til at klatrerne er seg bevisst de faremomentene de utsetter seg for.

Mer om Bratt kort her