top.shtml
                                             
Logo
      

meny.shtml Tilbake til hovedsida
Islandshestsenter
Fakta om Islandshesten
Avl og opdrett
Hester til salgs
Hest på fôr
Hovslager
Hestetransport
Kurstilbud
Hesteutstyrsbutikk
Baneanlegg
Ridehall
Dagstur
2 timers ridetur
Rideleir
Villingur islandshestforening
World Ranking stevne

Selskapslokale
Kennel
Garden
Kart
Om oss
Aktivitetsoversikt
Påmelding

Kontakt oss

Postadresse:
Espedalsvegen 174
Fossanmoen
4110 Forsand
Norge

Telefon:
51703761
90986637

Reglar for bruk av ridehallen

Du kan teikne abbonnement for bruk av hallen - sjå prisar


Generelle reglar, gjeld også for utebanar og longeringshall:

1. All møkk skal fjernes straks treninga er avslutta
2. Alt hindermatriell og utstyr må ryddes på plass straks etter bruk
3. Siste rytter som går frå hallen har ansvaret for slukking av lys og lukking av porter/dører
4. Skyvedører ved ”tunnellinngangen” skal alltid vera lukka når hallen er i bruk.
Gjeld når det er fleire ryttere i hallen samtidig:

5. Vis hensyn til, og unngå å forstyrre andre. Ingen kan kreve å ha hallen for seg sjølv utan at den er leigd spesielt.
6. Ridning i skritt og leiing av hest foregår innanfor firkantsporet
7. Gjer holt på midlinja, ikkje på sporet
8. Rytter på firkantsporet har ”forkjørsrett”. Hald til høgre ved møte
9. Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig
10. Bruk av bommer og hopping kan kun foregå hvis alle ryttere i hallen samtykker